#
#

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΔιαθέτει όλο τον απαραίτητο επιστημονικό εξοπλισμό σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας,
για την ταχεία και με ακρίβεια, εκτέλεση των οινολογικών μετρήσεων-αναλύσεων.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Πραγματοποιούνται όλες οι συνήθεις αλλά και πιο εξειδικευμένες αναλύσεις σε γλεύκη και οίνους, καλύπτοντας όλο το φάσμα της παραγωγής οίνων απο τον τρυγητό έως την διάθεση των τελικών προιόντωνΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

- ειδικο βάρος - μέτρηση σακχαροπεριεκτικότητας σε γλευκη [βαθμοί Βe ,Βrix κλ.π.] - αλκοολικός βαθμός - ανάγοντα σάκχαρα - ολική οξύτητα - ενεργός οξύτητα(pH) - πτητική οξύτητα - ελεύθερο-ολικό θειώδεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

- φαινολική ωριμότητα σταφυλιών (μέτρηση ανθοκυανινών, εκχυλισματικότητα, κ.λ.π) - ενζυματικά tests (π.χ μέτρηση μηλικού οξέος, τρυγικού οξέος, γλυκόζης, σιδήρου, χαλκού κλπ) - χρωματικοί (και όχι μόνο) δείκτες ερυθρών οίνων ( π.χ Δ.Φ.Ο, ενταση, απόχρωση, δεικτης ζελατίνης, ιονισμού κ.λ.π) - ειδικά tests για πρωτεινική σταθερότητα οίνων - ειδικά tests για τρυγική σταθερότητα οίνων - εξέλιξη μηλογαλακτικής ζύμωσης με χρωματογραφία - περιεκτικότητα σε CO2 και άλλες,ανάλογα τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.
image


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε συνδυασμό με τις αναλύσεις, οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλα τα στάδια παραγωγής, όπως : -τον προγραμματισμό του τρύγου -τον σχεδιασμό και εφαρμογή διαφόρων τεχνικών οινοποίησης ανάλογα τον τύπο του κάθε προιόντος -την αξιολόγηση των παραγόμενων οίνων και διενέργεια χαρμανιών για την καλύτερη αξιοποίησή τους -την εφαρμογή πειραματισμών( π.χ μικροοινοποίηση) - προτάσεις μας για την χρήση και αγορά οινολογικού εξοπλισμού,κ.λ.π. Την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω υπηρεσιών πραγματοποιούμε με τακτικές επιτόπιες επισκέψεις στον χώρο σας και συχνές οργανοληπτικές δοκιμές και ελέγχους (γευσιγνωσίες).ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ - ΧΑΡΜΑΝΙΑ

Οσο χρήσιμο είναι το αναλυτικό προφίλ ενός κρασιού (αναλύσεις) για την εκτίμηση της ποιότητάς του, άλλο τόσο αναγκαία και πολλές φορές πιο σημαντική, είναι η οργανοληπτική εξέτασή του (γευσιγνωσία). Με εργαλείο τις αισθήσεις μας (οπτική, οσφρητική και γευστική εξέταση) αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα χαρακτηριστικά του κρασιού που είναι υπευθυνα για τον χαρακτήρα του. Αλήθεια, πόσα κρασιά έχουν παρόμοια ή και ταυτόσημα αναλυτικά χτοιχεία, ενώ αρωματικά και γευστικά διαφέρουν τόσο πολύ¨? Με εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο της γευσιγνωσίας και την μακρόχρονη εμπειρία μας, δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τα κρασιά, και κάνουμε τις κατάλληλες αναμείξεις - τα γνωστά "χαρμάνια " - όπου θεωρούμε απαραίτητο, με στόχο την καλύτερη αρωματική έκφραση και τη γευστική βελτίωσή τους. Σε συνεργασία πάντα με τον πελάτη, το στυλ του κρασιού που επιθυμεί να προβάλλει κ.λ.πΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την σωστή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, χρειάζονται τακτικές αναλύσεις σε διάφορες παραμέτρους, ώστε να έχουμε πλήρη έλεγχο της ποιότητας των οίνων. Οι αναλυτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής: - την πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών και τον τρύγο - την οινοποίηση (παρακολούθηση αλκοολικής ζύμωσης, εξέλιξη μηλογαλακτικής ύμωσης) - την παλαίωση - τις διάφορες κατεργασίες κολλαρίσματος - τις κατεργασίες σταθεροποίησης - την συντήρηση - την εμφιάλωση

image


image

Sulphite Free Wine-making


Replace SO2 with grape seeds tanins

Macromolecules made of several polyphenolic compounds
Better alcoholic fermentation and quicker malolactic fermentation, better organoleptic characteristics and preservation of the final products, antioxidant.

image


image

Corinthian Wine Club
image

image
image